Welkom bij ons …

U hebt ons vervoegd op de gemeenschappelijke site van het " Centre de Recherche Budo " (Budo Kenkyukai)  en " Tengu Instituut " (Tengu Gakuin). Omdat u een zin wilt geven aan uw techniek, dagdagelijks de keuze van uw houding wilt bepalen, een authentieke martiale beoefening wilt beleven beleven zonder compromis. Daarom stel ik u dan ook voor om deze pagina’s te ontdekken die u zullen trachten duidelijk te maken welke steeds mijn visie op de echte vechtkunsten is geweest, ver van de sportieve vormen en hun spectaculaire derivaten, ludiek en vandaag dramatisch verarmd. Ik ben sedert lange tijd ingegaan tegen de schrijnende avatars van de traditionele Weg, die zich steeds meer en meer vermenigvuldigen in de schaduw van een veralgemeend cultuurverlies, zorgvuldig onderhouden door tal van makers die er uiteraard alle belang bij hebben...

Ik heb ook de aandacht willen vestigen op het vitale belang van het martiale  "traditionele"  (maar in elk geval vandaag al zo uitgehold zowel in de vorm als de inhoud) ten opzichte van de realiteit en echte behoeften van onze tijd. Decennia van praktijk, van vergelijkingen, van onderzoek en ervaringen (en dan nog op andere de klassieke dojos), hebben in mij de zeer duidelijke vorm gecreëerd die ik generiek “De Tengu Weg” heb genoemd (Tengu-no-Michi), en die vandaag de kern vormt van mijn onderricht.  Ze is ontstaan in 1994 in het kader van het "Centre de Recherche Budo", een internationale vereniging, onafhankelijk van elke sportieve organisatie en federatie, die ik in 1974 heb gesticht en sindsdien verdedigd. Vandaag is deze vereniging volwassen geworden, met een duidelijk omschreven ethiek, een filosofie, technische ondersteuning, een tactische oriëntatie, actiedrills dichtbij de werkelijkheid (doelstelling: de individuele bescherming, realistisch en beheerst in zijn intenties zoals in zijn implicaties). Ze wordt opgedeeld in drie competentie domeinen; verschillend maar complementair: Tengu-ryu Karatedo, Tengu-ryu Kobudo, Tengu-ryu Hojutsu. En ik eis voor hen dezelfde achting  en respect zoals voor elke andere martiale Weg, van Japan of elders, die "traditioneel"  genoemd worden omdat ze eenvoudigweg ouder zijn.

Ik blijf er immers van overtuigd dat het respecteren van de benadering die de meesters hebben gevolgd om een Traditie uit te bouwen, zowel in Karatedo als in Kobudo of ook elders, inhoudt de toenmalige sociale en historische context te begrijpen, met hedendaagse observaties en bedenkingen. Geen enkele constructie kan de tijd doorstaan zonder voortdurend bijgestuurd en versterkt te worden. De beste manier om het werk van deze meestersstichters te eren, en om toe te laten  wat met hard labeur werd opgebouwd, zowel de passie als de gevaren, is om door te gaan en te overtuigen,  dus nuttig te zijn in een wereld die steeds evolueert ! Als we geen nieuwe impuls geven aan deze erfenis die ze ons hebben nagelaten, zal de authentieke vechtkunst , dat uniek en bijzonder evenwicht tussen een doeltreffende techniek uitgedacht voor het terrein en een ethiek die er de controle over bewaart, verdwijnen... De “vecht” kunst is voor elkeen een paspoort om te overleven in het kader van een interne evolutie op gans een leven. Daarin is geen enkele plaats voor een benadering, een doen alsof, bedrieglijke speeches, partijdige en belachelijke oorlogjes, verwoede pogingen van goeroes van elke soort die de hand willen leggen op een publiek dat fragiel is bij gebrek aan antwoorden op vragen in een wereld waar de laatste referenties verdwijnen. De “vecht” kunst staat daar heel erg boven. Laten we daarom samen nadenken. Laten we trachten samen te slagen. Het is misschien nog niet te laat....

                En in afwachting, een goede kennismaking met onze site Centre de Recherche Budo – Tengu Instituut. En ook een goede reis op de levendige en tijdloze Weg, waar we het geluk hebben samen verder te kunnen wandelen Ze geeft ons de middelen om vrij te zijn. Maar onthoudt steeds: enkel en alleen als we het echt zelf willen! En laat ons klaar zijn om daarvoor de prijs te betalen!

Roland Habersetzer

9de Dan Karatedo Japan, Shihan (Gembukan van O-Sensei Ogura Tsuneyoshi)
Lesgever Taiji Quan van de Gojukensha van Sensei Ohtsuka Tadahiko (Tokyo)
Stichter (Soke) van de school der gevechtskunsten " Tengu-no-Michi "
Stichter en directeur van " Centre de Recherche Budo " en van " Tengu Instituut  "

 

                                                                              Te Saint-Nabor, september 2010

                                                                          (Alex Hauwaert, Halle, Belgien)

 

De dojos en de praktijkruimtes van het " Budo Research Centrum" en "Tengu Instituut"
stellen voor om "niet te vechten, niet te ondergaan", en....

Voor een levende Traditie...

De essentie van een nieuw concept van een kunst in verdediging
ontwikkeld in drie competentiedomeinen, ...

 


la voie de la main vide 


la pratique des armes 


la technique du tir

 ...in twee oefensystemen...

de Weg van de mens (1)

een antwoord op het terrein (2)

 

Voor het verwerven vaneen efficiënte en verantwoordelijke houding.
En omdat de echte " martiale " kunst enkel kan blijven bestaan als het niet de rug toedraait tot de hedendaagse vraagstellingen en toepasbaarheden.
In een reële wereld, is alles wat routine wordt dodelijk...

(1) Synthese van oude japanse traditionele gevechtkunsten, gebouwd op culturele en niet competitieve criteria, met als doel een persoonlijke bewustwording op zowel lichamelijk (lichaamstaal) als mentaal (etisch) gebied.

(2) Gevechtkunststijl met of zonder wapens waarin klassieke verworvenheden en moderne ontwikkelingen samenvloeien.

Tengu-no-Michi, Tengu systeem , Tengu-ryu karatedo, Tengu-ryu kobudo, Tengu-ryu hojutsu, zijn gedeponeerde merken met hun respectievelijke logos.

Page d'accueil